Bijsnijden liederen voor de beamer in de kerk

Aanleiding

Sinds ongeveer 7 jaar maken we in de Gereformeerde Kerk Strijen gebruik van een beamer. In het begin maakten we gebruik van PowerPoint, daarna zijn we overgestapt naar Opensong.

Sinds een paar jaar maken we gebruik van Liedboek Online. De liederen die we downloaden van Liedboek Online projecteren we met Opensong op de beamer. De liederen die gedownload zijn bevatten nog veel witruimte boven, onder en aan de zijkanten van het lied. Doordat de witruimte van de afbeelding niet is afgesneden is het lied minder goed zichtbaar op de beamer. We hebben een tijd lang iedere afbeelding afzonderlijk bijgesneden mat Paint. Omdat dit veel tijd kostte werden de liederen alleen gebeamerd bij speciale diensten, waarvan we dachten dat er veel bezoekers zouden komen zonder het nieuwe liedboek.

Bestaand programma

Eerst ben ik op zoek gegaan naar een bestaand programma dat afbeeldingen batchgewijs kan vewerken. Het programma IrfanView biedt de mogelijkheid om batchgewijs de afbeeldingen bij te snijden. Je moet dan linksboven een x,y coordinaat kiezen en een breedte en hoogte. Alle afbeeldingen worden dan op dezelfde manier bijgesneden. Het probleem is echter dat de letters en notenbalken niet op elke afbeelding op dezelfde posities beginnen en eindigen. Je moet dus door een paar keer te proberen erachter zien te komen wat de ideale x,y coordinaat linksboven en breedte en hoogte is, die op iedere afbeelding in de batch kan worden toegepast zonder zonder dat er tekst of notenbalken afgesneden worden.

Omdat ik al enige ervaring met C# had ben ik gaan kijken of het mogelijk was om zoiets in C# te maken. Het doel was om hetzelfde te maken als wat in IrfanView al mogelijk was. Door het opgeven van een x,y coordinaat linksboven en een breedte en hoogte konden meerdere afbeeldingen in een batch bijgesneden worden.

Autocrop

Het probleem bij het bijsnijden was echter nog steeds dat je achteraf moest controleren of de gekozen x, y coordinaat met breedte en hoogte voor alle afbeeldingen goed was gegaan. Om deze reden ben ik gaan nadenken of dit ook beter kon. Tijdens het maken heb ik zoveel mogelijk rekening gehouden met het behoud van een 4:3 verhouding van de afbeelding. Uiteindelijk is het gelukt om een volledig automatische batchverwerking te maken d.m.v een C# programmaatje. Hieronder ziet u een van automatisch bijgesneden afbeeldingen uit een willekeurige batch.

Afbeelding gedownload lied
Lied gedownload van Liedboek Online, onbewerkt.
Afbeelding bijgesneden lied
Lied automatisch bijgesneden door Autocrop.

Doordat de overtollige witruimte is afgesneden is het lied veel beter leesbaar op de beamer.

Omdat er waarschijnlijk meer kerken gebruik maken van Liedboek Online in combinatie met een beamer stel ik het programma Autocrop gratis ter beschikking. Reacties en op- of aanmerkingen stel ik zeer op prijs. U kunt een email sturen naar autocropgks@gmail.com.

Download Autocrop

Autocrop screenshot 1

Autocrop screenshot 2

Autocrop screenshot 3

© 2015 Mark Overbeek